Impressum

Verantwoordelijk voor inhoud en vormgeving van deze website:

Sieper GmbH
Schlittenbacher Straße 60
58511 Lüdenscheid
Duitsland

Tel:. 0049 2351-876-0
Fax.: 0049 2351-876-166
E-Mail: info(at)siku.de
Handelsregister: HR B 3985 District Court Iserlohn
Directeuren met vertegenwoordigingsbevoegdheid: Jörg Stermann, Dr. Volker Eßmann
Ust-ID Nr. DE 811162646


Opmerking over online geschillenbeslechting: De Commissie van de EU heeft een internetplatform ter beschikking gesteld dat online geschillenbeslechting mogelijk maakt. Het is toegankelijk via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Opmerking over alternatieve geschillenbeslechting: Wij verklaren dat wij noch bereid noch verplicht zijn deel te nemen aan een geschillenprocedure.

Persvragen kunt u richten aan:
little big things GmbH
Antonia Neulinger: a.neulinger@littlebigthings.de
Realisatie en ontwerp
onacy GmbH
Martin-Luther-King Weg 30
48155 Münster 
hello@onacy.de