Newsletter

Zamów teraz

Nasz newsletter pozwoli Ci być na bieżąco z wszystkimi wydarzeniami ze świata SIKU. W każdej chwili możesz usunąć swój adres z naszej bazy danych.

1. TREŚĆ NINIEJSZYCH INFORMACJI

Gromadzenie danych odbywa się celem dystrybucji, sprzedaży i przekazywania produktów i usług oraz dla potrzeb wszelkich związanych z tym rodzajów działalności pobocznej. Cele poboczne są towarzyszącymi bądź wspierającymi funkcjami, takimi jak zasadniczo administracja personelem, dostawcami oraz usługodawcami. Jeżeli dysponujemy zgodą, podejmujemy kontakty w celach marketingowych, na przykład poprzez e-mail, listownie albo telefoniczne, by poinformować o produktach, ofertach lub szczególnych wydarzeniach.

W niniejszych informacjach dotyczących ochrony danych wyjaśniamy Państwu, w jaki sposób traktujemy Państwa dane osobowe, jeżeli odwiedzają nas Państwo pod adresem internetowym wiking.de. Ponadto informujemy Państwa o Państwa prawach zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

 

2. ADMINISTRATOR DANYCH I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratorem danych w rozumieniu RODO w obrębie przetwarzania Państwa danych na wiking.de jest:
Sieper GmbH
Schlittenbacher Straße 60
58511 Lüdenscheid
Tel. 02351-876-0
Faks: 02351-876-166
E-mail: info[at]siku.de

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych: 
Sieper GmbH
Pan Friedhelm Kolks
Schlittenbacher Straße 60
58511 Lüdenscheid
datenschutzbeauftragter[at]siku.de

3. POSZCZEGÓLNE FUNKCJE STRONY INTERNETOWEJ

Poniżej objaśniamy, w jaki sposób traktujemy Państwa dane osobowe, gdy korzystają Państwo z poszczególnych funkcji naszej strony internetowej.

3.1. FORMULARZ KONTAKTOWY/FEEDBACK

Państwa dane w formularzu kontaktowym (np. temat, wiadomość, dane kontaktowe) każdorazowo wykorzystujemy do przetwarzania poruszanej przez Państwa kwestii. Państwa nazwisko i tytuł wykorzystujemy do zwracania się do Państwa osobiście.

Podstawę prawną przetwarzania stanowią nasze uprawnione interesy (umożliwienie kontaktu z klientem) oraz – jeżeli są Państwo klientem lub chcieliby nim zostać, wypełnienie umowy, np. obsługa zlecenia. Odbiorcą Państwa wiadomości jest zawsze odpowiedni dział (np. obsługa klienta). Po załatwieniu sprawy oraz po upływie ustawowego okresu przechowywania Państwa wiadomość zostanie usunięta.

3.2. ABONOWANIE NEWSLETTERA

Aby zaabonować nasz newsletter muszą Państwo podać nam swój adres e-mail. Podanie nazwiska jest dobrowolne i służy zwracaniu się osobiście do Państwa.

Abonując newsletter udzielają nam Państwo zgodę na przesyłanie Państwu przez e-mail informacji dotyczących produktów i usług Sieper GmbH oraz związane z tematyką zabawek, w szczególności modeli zabawek. Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem przyszłym klikając odpowiedni link rezygnacji z abonamentu w newsletterze albo w przesłanej na nasz adres wiadomości.  

Po rejestracji otrzymają Państwo e-mail z prośbą o kliknięcie linku potwierdzającego. Dopiero po potwierdzeniu otrzymają Państwo zaabonowany newsletter (double-opt-in). Protokołujemy datę/godzinę oraz adres IP tego potwierdzenia.

Podstawę przetwarzania stanowi udzielona przez Państwa zgoda. Jeżeli zrezygnują Państwo z abonamentu, Państwa dane zostaną przez nas usunięte.

Nasze newslettery zawierają specjalne obrazy (Web-Bugs) i porównywalne technologie, przy pomocy których dowiadujemy się, czy i kiedy dany e-mail został otwarty. Otrzymamy informację także w przypadku kliknięcia linku w newsletterze. Dane te wykorzystujemy jednak wyłącznie do celów statystycznych (tj. bez odniesienia do konkretnych osób), by optymalizować nasze newslettery i oferty, a także by lepiej zrozumieć interesy klienta.

3.3. KONKURS Z NAGRODAMI

Sieper GmbH gromadzi i wykorzystuje dane uczestników wyłącznie do celów przeprowadzanej konkursu z nagrodami. Wykraczające poza ten cel gromadzenie i wykorzystywanie danych odbywa się wyłącznie, jeżeli uczestnicy wyrażą na to zgodę.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie z nagrodami jest podanie danych osobowych. Uczestnik oświadcza, że zgadza się na to, by przekazane przez niego dane były gromadzone i przetwarzane do celów przeprowadzenia i obsługi konkursu z nagrodami. Uczestnik oświadcza również, że wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości związanych z konkursem na podany przez niego adres e-mail. W przypadku wycofania zgody, uczestnik zostanie wykluczony z konkursu.

Podane i przekazane przez uczestnika w trakcie trwania konkursu dane osobowe będą gromadzone, zapisywane i wykorzystywane przez Sieper GmbH wyłącznie do celów przeprowadzenia i obsługi konkursu, np. w celu dostarczenia nagrody – przekazywane osobom trzecim (np. poczcie, firmie kurierskiej itp.). Po zakończeniu konkursu dane będą niezwłocznie usuwane w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.

Abonowanie newslettera nie zobowiązuje do udziału w konkursie. Jeżeli zaabonują Państwo newsletter, Państwa adres e-mail będzie przez nas wykorzystywany do jego przesyłania. Obowiązują informacje zgodnie z punktem 3.2.

3.4. GOOGLE MAPS

Na naszej stronie internetowej możemy korzystać z usług Google LLC (USA) celem wyświetlania map (np. w celu wyszukiwania sprzedawców). Do wyświetlenia mapy niezbędne jest przetwarzanie Państwa adresu IP przez Google.

W odniesieniu do udostępnianej przez Google usługi map obowiązują przepisy ochrony danych Google. Korzystając z Google Maps wchodzą Państwo w stosunek użytkowania bezpośrednio z Google.

W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wykonywanie umowy (udostępnianie usług map) oraz nasz uzasadniony interes w zakresie włączenia usług wyspecjalizowanego dostawcy map.

Google posiada tzw. certyfikat EU-U.S. Privacy Shield. Umowa ramowa EU-U.S. Privacy Shield jest porozumieniem o ochronie danych, które winno zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych certyfikowanym przedsiębiorstwom z USA. Odpowiedni poziom zapewnianej w treści EU-U.S. Privacy Shield ochrony danych został stwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 12.07.2016 r. (Sygn. akt C(2016) 4176). (Pobierz decyzję Komisji Europejskiej). Z aktualnym stanem certyfikacji Google zgodnie z EU-U.S. Privacy Shield można zapoznać się w Internecie.

 

 

3.5. WTYCZKI FACEBOOKA

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy wtyczki (tzw. plugins) Facebooka. W przypadku wywołania przez Państwa stron z tymi wtyczkami pomiędzy Państwa urządzeniem końcowym a Facebookiem zostaje ustanowione bezpośrednie połączenie, zaś Facebook może gromadzić i przetwarzać dane dotyczące korzystania przez Państwa z danej strony internetowej.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczek sieci społecznościowej facebook.com, obsługiwanej przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej „Facebook”). Dotyczy to w szczególności uwzględniania postów naszego profilu na Facebooku w menu – rubryka „nowe” > „sieci społecznościowe”.

Jeżeli wywołają Państwo stronę naszej oferty online, która zawiera tego rodzaju wtyczkę, Państwa urządzenie ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki przekazywana jest przez Facebook bezpośrednio na Państwa urządzenie. Facebook może przy tym tworzyć Państwa profile użytkowania z przetwarzanych danych.

Poprzez wbudowanie wtyczki Facebook otrzymuje informację o tym, że wywołali Państwo daną stronę naszej oferty online. Jeżeli są Państwo zalogowani na Facebooku, wówczas Facebook może przyporządkować wizytę do Państwa konta na Facebooku. W przypadku Państwa interakcji z wtyczkami, na przykład gdy wcisną Państwo przycisk „lubię to”, odpowiednia informacja przekazywana jest z Państwa urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam zapisywana. Nawet jeżeli nie mają Państwo konta na Facebooku, istnieje możliwość, że Facebook zidentyfikuje Państwa adres IP i zapisze go.

Nie mamy wpływu na to, co dzieje się z danymi gromadzonymi przez Facebook przy pomocy wtyczki. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie przez Facebook, a także Państwa prawa i możliwości ustawień ochrony prywatności dostępne są w informacjach Facebooka o ochronie danych.

Jeżeli mają Państwo konto na Facebooku i chcą ograniczyć wykorzystywanie danych przez Facebooka, powinni Państwo wylogować się z konta użytkownika na Facebooku i usunąć pliki cookies na urządzeniu końcowym. Dalsze ustawienia i zgłaszanie sprzeciwu w odniesieniu do wykorzystywania danych do celów reklamowych są możliwe w ramach ustawień profilu na Facebooku. https://www.facebook.com/settings?tab=ads  albo przez stronę amerykańską http://www.aboutads.info/choices/  bądź poprzez stronę UE http://www.youronlinechoices.com/ . Ustawienia są niezależne od platformy, tj. przejmowane są dla wszystkich urządzeń, takich jak komputery PC i urządzenia mobilne. Mogą Państwo także całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek Facebooka za pośrednictwem dodatków do przeglądarki, takich jak np. „Facebook Blocker” (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ ).

Facebook posiada tzw. certyfikat EU-U.S. Privacy Shield. Umowa ramowa EU-U.S. Privacy Shield jest porozumieniem o ochronie danych, które winno zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych certyfikowanym przedsiębiorstwom z USA. Odpowiedni poziom zapewnianej w treści EU-U.S. Privacy Shield ochrony danych został stwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 12.07.2016 r. (Sygn. akt C(2016) 4176). (Pobierz decyzję Komisji Europejskiej). Z aktualnym stanem certyfikacji Facebooka zgodnie z EU-U.S. Privacy Shield można zapoznać się w Internecie.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych w związku z wtyczkami Facebooka stanowią nasze uzasadnione interesy, mianowicie nasz interes w obrębie integracji naszych treści z Facebooka i generowaniu polubień”.

 

3.6. WIDEO (YOUTUBE)

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy wtyczki (tzw. plugins) Youtube w celu pokazywania filmów wideo. W przypadku wywołania przez Państwa stron z tymi wtyczkami, najpierw zobaczą Państwo miniaturę. Gdy klikną Państwo w miniaturę, w celu odtworzenia filmu wideo, pomiędzy Państwa urządzeniem końcowym a Youtube zostanie ustanowione bezpośrednie połączenie, zaś YouTube będzie mógł gromadzić i przetwarzać dane dotyczące korzystania przez Państwa z danej strony internetowej.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z filmów wideo i wtyczek YouTube. YouTube jest usługą spółki YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; „YouTube”) i przez nią udostępnianą. YouTube LLC jest spółką zależną Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).

Korzystamy przy tym z tzw. „rozszerzonego trybu ochrony” YouTube. Oznacza to, że w przypadku wywoływania naszych stron pojawiają się jedynie miniatury umieszczonych na niej filmów wideo YouTube i Google.

Dopiero gdy wywołają Państwo wideo poprzez kliknięcie, YouTube i Google uzyskają kolejne dane, a ponadto zostaną użyte pliki cookies wyżej wymienionych dostawców. Jeżeli są Państwo zalogowani na swoje konto YouTube bądź Google, w zależności od ustawień konta możliwe jest dodatkowe przyporządkowanie danych do Państwa konta za pośrednictwem wywołania filmu wideo. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, by takie przyporządkowanie miało miejsce, muszą Państwo wcześniej wylogować się z konta YouTube bądź Google.

Google posiada tzw. certyfikat EU-U.S. Privacy Shield, który obowiązuje również dla spółek córek YouTube. Umowa ramowa EU-U.S. Privacy Shield jest porozumieniem o ochronie danych, które winno zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych certyfikowanym przedsiębiorstwom z USA. Odpowiedni poziom zapewnianej w treści EU-U.S. Privacy Shield ochrony danych został stwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 12.07.2016 r. (Sygn. akt C(2016) 4176).

Z aktualnym stanem certyfikacji Google zgodnie z EU-U.S. Privacy Shield można zapoznać się w Internecie.

Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube i Google znajdą Państwo w Oświadczeniu Google o ochronie danych. https://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/. Uzyskają tam Państwo również dalsze informacje w zakresie powiązanych z tym, przysługujących Państwu praw oraz możliwości ustawień ochrony prywatności.

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na prawnej podstawie art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze f) RODO (kompromis interesów) oraz w naszym interesie, by móc udostępniać Państwu filmy wideo na naszej stronie internetowej, a jednocześnie odciążyć nasze serwery.

3.7. PRZEGLĄDANIE KATALOGU (YUMPU)

W celu prezentacji naszego katalogu PDF na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji dostawcy i-magazine AG („Yumpu”), Gewerbestrasse 3, 9444 Diepoldsau, Szwajcaria.

Poprzez Yumpu treść plików PDF prezentowana jest w jako katalog z możliwością przeglądania bezpośrednio w przeglądarce na naszej stronie internetowej, przy czym nie jest konieczne pobieranie kompletnych plików PDF.

W celu realizacji usługi Państwa przeglądarka internetowa pobiera treści bezpośrednio od Yumpu. Przy okazji Yumpu otrzymuje – tak jak przy wywołaniu dowolnej strony internetowej – Państwa adres IP oraz informacje o Państwa przeglądarce, systemie operacyjnym i godzinie dostępu, a także tzw. dane adresu odsyłającego (referrer data). Według naszej wiedzy, dane użytkowników wykorzystywane są przez Yumpu wyłącznie do celu prezentacji katalogu kartkowego. Szczegółowe informacje dostępne są w oświadczeniu Yumpu o ochronie danych pod adresem www.yumpu.com/de/info/privacy_policy .

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, Szwajcaria zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych.

Podstawę prawną przetwarzania danych przez Yumpu stanowią nasze uzasadnione interesy (udostępnienie efektywnej metody przeglądania plików PDF przez wyspecjalizowanego dostawcę bez konieczności pobierania kompletnych plików PDF).

4. ZAMAWIANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM SIKU

Jeżeli składają Państwo zamówienie poprzez nasz sklep internetowy, wówczas gromadzimy dane niezbędne do realizacji umowy. Bez Państwa zgody danych tych nie wykorzystujemy do celów reklamowych. W zależności od wybranej metody płatności możliwe jest włączenie usług zewnętrznych usługodawców w zakresie płatności.

Gdy składają Państwo zamówienie w sklepie Siku, gromadzone są przez nas następujące dane:

·         dane kontaktowe (tytuł, nazwisko, nr telefonu)

·         adres do faktury i adres dostawy (o ile są różne)

·         dane płatności

Dane te wykorzystujemy do obsługi zakupu. Numer telefonu przekazujemy firmom obsługującym wysyłkę na wypadek dodatkowych pytań.

Ustawodawca określił różne obowiązki i terminy przechowywania danych. Po upływie tych terminów dane, których dotyczyły, rutynowo są usuwane, o ile nie są dłużej potrzebne do realizacji umowy. W związku z tym, dane handlowe bądź finansowe zamkniętego roku obrotowego zgodnie z przepisami prawa zostaną usunięte po upływie kolejnych dziesięciu lat, o ile dłuższe okresy przechowywania nie zostały ustalone lub nie są konieczne z uzasadnionych przyczyn.

Podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest realizacja umowy oraz wywiązywanie się z obowiązujących nas ustawowych terminów przechowywania danych.

W trakcie procesu zamówienia, po wywołaniu przez Państwa obszaru naszego sklepu internetowego nasz serwer umieszcza na Państwa komputerze plik cookie z numerem identyfikacyjnym. Plik cookie wykorzystujemy do rozpoznawania użytkowników w procesie płatności (tzw. pliki sesyjne). Po upływie godziny plik cookie zostanie automatycznie usunięty. Mogą Państwo odmówić zapisania plików cookie poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W takim wypadku korzystanie ze sklepu internetowego nie będzie jednak możliwe.

 

Obsługa płatności

W ramach obsługi płatności możemy korzystać z usługodawców zewnętrznych, którzy otrzymują Państwa dane niezbędne do obsługi płatności, takie jak np. nazwisko, adres, wysokość kwoty do zapłaty oraz numer identyfikacyjny zamówienia. Obecnie korzystamy z usług PayPal, zaś w przypadku płatności kartą kredytową wykorzystujemy Saferpay.

Europejskim przedsiębiorstwem prowadzącym obsługę PayPal jest PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg. Z reguły PayPal otrzymuje od nas Państwa nazwisko, adres, nazwę firmy, adres e-mail, nr telefonu i ewentualnie nr telefonu komórkowego oraz adres IP bądź inne, niezbędne do obsługi płatności dane. Przekazywane PayPal dane w pewnych okolicznościach mogą być przekazywane przez PayPal wywiadowniom gospodarczym. Celem tych działań jest kontrola tożsamości i ocena wiarygodności. PayPal może przekazywać Państwa dane osobom trzecim, jeżeli jest to konieczne do wypełniania zobowiązań umownych albo jeżeli dane będą przetwarzane na zlecenie. Obowiązują przepisy PayPal w zakresie ochrony danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy, ponieważ odpowiednie przetwarzanie danych jest niezbędne przy wyborze metody płatności PayPal.

Jeżeli wybiorą Państwo jako metodę płatności „kartę kredytową”, wówczas korzystamy z usług Saferpay (oferowanych przez SIX Payment Services (Germany) GmbH, Langenhorner Chaussee 92-94, D-22415 Hamburg). W przypadku wyboru płatności poprzez Saferpay podane przez Państwa dane płatności zostaną przez nas przekazane Saferpay. Nie uzyskujemy dostępu do kart kredytowych. Szczegóły postępowania z danymi przez Saferpay znajdą Państwo pod adresem: www.six-payment-services.com/de/services/legal/privacy-statement.html Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w zakresie wykorzystania wyspecjalizowanego usługodawcy celem bezpiecznej obsługi transakcji kartą kredytową.

 

5. ANALIZA ODWIEDZIN NA STRONIE INTERNETOWEJ

ANALIZA ZACHOWANIA ODWIEDZAJĄCYCH (ETRACKER)

Do analizy danych użytkowania korzystamy z usług etracker GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy (www.etracker.com). Używane są przy tym pliki cookies umożliwiające analizę statystyczną korzystania z tej strony internetowej przez odwiedzających, a także prezentowanie treści lub reklam dotyczących użytkowania. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez przeglądarkę internetową. Pliki cookies etracker nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Generowane poprzez etracker dane są przetwarzane i zapisywane na zlecenie administratora tej strony internetowej wyłącznie w Niemczech, w związku z czym podlegają niemieckim i europejskim przepisom i standardom w zakresie ochrony danych. W związku z powyższym, etracker został poddany niezależnej kontroli, uzyskał certyfikat oraz został wyróżniony znakiem jakości ochrony danych ePrivacyseal

Przetwarzanie danych odbywa się na prawnej podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasz uzasadniony interes polega na optymalizacji naszej oferty online i naszej strony internetowej. Ponieważ prywatność odwiedzających naszą stronę jest dla nas szczególnie ważna, adres IP jest przez etracker poddawany jak najwcześniejszej anonimizacji, zaś dane identyfikacyjne rejestracji bądź urządzenia przekształcane są w indywidualny, jednak nie przyporządkowany konkretnej osobie klucz. Etracker nie wykorzystuje Państwa danych w inny sposób, nie łączy ich z innymi danymi i nie przekazuje ich osobom trzecim.

W każdej chwili mogą Państwo odmówić zgody na wyżej opisane przetwarzanie danych, jeżeli dotyczy ono danych osobowych. Państwa odmowa nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.


Nie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez etracker na tej stronie internetowej.


Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych przez etracker znajdą Państwo tutaj.

 

6. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

6.1. DANE OBOWIĄZKOWE

Wszystkie pola zawierające dane obowiązkowe na naszej stronie internetowej zostały oznaczone gwiazdką („*”). Bez podania tych danych korzystanie z danej funkcji nie jest możliwe.

6.2. ODBIORCA DANYCH

Państwa dane w obrębie Sieper GmbH trafiają do odpowiednich działów, np. działu wysyłek lub działu marketingu.

Do celów obsługi technicznej strony internetowej możemy korzystać z usług ściśle współpracujących z nami usługodawców technicznych w ramach przetwarzania danych na zlecenie. Dla potrzeb newslettera korzystamy z usług dostawcy Episerver GmbH z Berlina, zaś do analizy odwiedzin strony internetowej – eTracker GmbH z Hamburga. Obsługą hostingu zajmuje się obecnie:

BT Stemmer GmbH
Peter-Henlein-Straße 2
82140 Olching

E-mail: info(at)bt-stemmer.de
Internet: www.bt-stemmer.de

Dane Państwa zamówień mogą być przez nas przekazywane firmom świadczącym usługi w zakresie dostawy przesyłek oraz firmom obsługującym płatności.

Dane nie są przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że zostało to wyraźnie zaznaczone.

6.3. KRYTERIA DŁUGOŚCI OKRESU PRZECHOWYWANIA

Ustawodawca określił różne obowiązki i terminy przechowywania danych. Po upływie tych terminów dane, których dotyczyły, rutynowo są usuwane, o ile nie są dłużej potrzebne do realizacji umowy. Okres przechowywania Państwa danych ustalamy w odniesieniu do konkretnych celów, do których wykorzystujemy Państwa dane. Ponadto podlegamy ustawowym obowiązkom przechowywania i dokumentacji, wynikających głównie z Kodeksu Handlowego oraz Kodeksu Podatkowego; często obowiązki te dotyczą okresów sześciu albo dziesięciu lat. Ponadto na długość okresu przechowywania wpływają także ustawowe okresy przedawnienia, które na przykład w świetle £ 195 i następnych Kodeksu cywilnego zazwyczaj wynoszą trzy lata (liczone od końca roku kalendarzowego).

7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

7.1. DEFINICJE

Poniżej wyjaśniamy niektóre z używanych w niniejszych informacjach dotyczących ochrony danych pojęcia techniczne i prawne.

Dane osobowe: Dane osobowe, to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej osoby fizycznej lub do osoby fizycznej, której identyfikacja jest możliwa np. dane związane z Państwa adresem e-mail lub numerem rachunku.

Przetwarzanie: Przetwarzaniem danych osobowych jest każdy proces związany z danymi osobowymi, np. gromadzenie ich poprzez formularz internetowy, zapisywanie danych na naszych serwerach lub ich wykorzystywanie w celu nawiązania kontaktu.

Cookie: Cookie jest małym plikiem tekstowym, który zapisywany jest na Państwa komputerze. Zawartość tego pliku przekazywana jest naszym serwerom każdorazowo przy wywołaniu strony internetowej.

Adres IP: Adres IP jest numerem, jaki Państwa dostawca Internetu tymczasowo lub trwale przypisuje Państwa urządzeniu końcowemu. Przy pomocy kompletnego adresu IP, na przykład na podstawie informacji dodatkowych firmy obsługującej Państwa dostęp do Internetu możliwa jest identyfikacja właściciela przyłącza internetowego.

7.2. PODSTAWY PRAWNE

RODO zezwala na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie, jeżeli istnieje podstawa prawna. Jesteśmy ustawowo zobowiązani do przekazania Państwu informacji dotyczącej podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych.

Poniżej wyjaśniamy Państwu używane w tym kontekście pojęcia.

Podstawa prawna                          Nazwa                                               Wyjaśnienie

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO                  Zgoda                                               

Niniejsza podstawa prawna pozwala na przetwarzanie, jeżeli i o ile udzielili nam Państwo zgody.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO                  Wykonywanie umowy                   

Niniejsza podstawa prawna zapewnia możliwość przetwarzania, jeżeli jest ono niezbędne do wykonywania zawartej z Państwem umowy, w tym działań przedumownych (np. przygotowanie zawarcia umowy).

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODOO               Wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych

W oparciu o tę podstawę prawną możemy przetwarzać Państwa dane, o ile jest to niezbędne do wywiązania się ze spoczywających na nas zobowiązań prawnych.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO                   Uzasadnione interesy                   

Zgodnie z tą podstawą prawną wolno nam przetwarzać dane, jeżeli jest to konieczne do zagwarantowania naszych uzasadnionych interesów (lub uzasadnionych interesów osób trzecich) pod warunkiem, że Państwa przeciwne interesy nie mają charakteru przeważającego.

8. PAŃSTWA PRAWA

Z mocy prawa jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa o przysługujących Państwu zgodnie z RODO prawach. Poniżej wyjaśniamy rzeczone prawa. Prawa przysługują Państwu z zastrzeżeniem warunków określonych każdorazowo w przepisach dotyczących ochrony danych. Poniższa prezentacja nie zapewnia Państwu żadnych dodatkowych praw.

8.1. INFORMACJA

Mają Państwo prawo domagać się od nas potwierdzenia tego, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane; jeżeli tak jest, wówczas mają Państwo prawo do informacji o tych danych oraz informacji wyszczególnionych w art. 15 RODO.

8.2. KOREKTA

Mają Państwo prawo domagać się od nas w trybie natychmiastowym korekty dotyczących Państwa niepoprawnych danych osobowych oraz ewentualnie uzupełnienia danych osobowych, art. 16 RODO.

8.3. USUWANIE

Mają Państwo prawo domagać się od nas, by dotyczące Państwa dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wyszczególnionych w art. 17 RODO, np. kiedy dane nie są dłużej potrzebne do realizowanych celów.

8.4. OGRANICZANIE PRZETWARZANIA

Mają Państwo prawo domagać się od nas ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzi jeden z warunków wskazanych w art. 18 RODO, np. jeżeli złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, na okres przeprowadzenia przez nas weryfikacji.

8.5. MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZYWANIA DANYCH

Mają Państwo prawo pod pewnymi warunkami otrzymać od nas, przekazywać udostępnione nam, dotyczące Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie oraz – o ile jest to możliwe z technicznego punktu widzenia – zlecać ich przekazywanie, art. 20 RODO.

8.6. SKARGA

Niezależnie od innych środków administracyjnych lub sądowych mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru, jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie przez nas dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, art. 77 RODO. Z prawa tego mogą Państwo skorzystać w organie nadzoru w państwie członkowskim, w którym Państwo zamieszkują, w którym znajduje się Państwa miejsce pracy lub miejsce przypuszczalnego naruszenia. Dane kontaktowe organów nadzoru w Niemczech są dostępne pod adresem https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

8.7. WYCOFANIE (ZGÓD)

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody w związku z ochroną danych, mają Państwo prawo do jej wycofania w każdym czasie ze skutkiem przyszłym. Dotyczy to także związanych z ochroną dany zgód udzielonych nam przez Państwa przed wejściem w życie RODO.

8.8. SPRZECIW 

Mają Państwo także prawo, by z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, o ile przetwarzanie przez nas tych danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Nie będziemy wówczas kontynuować przetwarzania tych danych, chyba że będziemy w stanie przedstawić ważne i uzasadnione podstawy kontynuacji przetwarzania, które mają charakter przeważający w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności albo jeżeli przetwarzanie służy ustanawianiu, wykonywaniu lub obronie tytułów prawnych (art. 21 RODO).

Jeżeli Państwa dane osobowe wykorzystywane są przez nas do celów reklamy bezpośredniej (np. poprzez e-mail), wówczas mają Państwo prawo do złożenia w każdym czasie sprzeciwu wobec wykorzystywaniu Państwa danych do tych celów. Dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z reklamą bezpośrednią. Profilowanie oznacza wykorzystywanie danych osobowych celem analizowania i przewidywania określonych aspektów osobistych (np. zainteresowań).

 

9. POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Prace z wykorzystaniem danych osobowych wykonywane są przez pracowników, którzy zostali zobowiązani do zachowania poufności zgodnie z art. 28 ust. 3 zdanie drugie RODO oraz wcześniej zostali zapoznani z przepisami z zakresu ochrony danych. Każdy pracownik bądź osoba mająca dostęp do danych osobowych może wykorzystywać i przetwarzać te dane wyłącznie zgodnie z instrukcją pracodawcy / zleceniodawcy.

Spełnione zostały odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne w zakresie ochrony danych osobowych (art. 28 i 32 RODO). Zapewniona jest poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług związanych z przetwarzaniem danych. We wszystkich wykorzystywanych systemów zainstalowana i aktywna jest zapora sieciowa oraz oprogramowanie chroniące przed szkodliwym oprogramowaniem; zabezpieczenia te są regularnie aktualizowane.

Logowanie pracowników przebiega z wykorzystaniem identyfikacji użytkownika / uwierzytelnienia na poszczególnych stanowiskach pracy. Używane hasła muszą być zmieniane w regularnych odstępach czasu.  Uprawnienia dostępowe dostosowywane są do profilu działalności danego pracownika.

Z dostawcami oprogramowania i podmiotami przetwarzającymi dane na zlecenie zostały zawarte odpowiednie umowy i umowy zlecenia oraz zobowiązania do zachowania poufności.

Techniczne i organizacyjne środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych są regularnie kontrolowane i poddawane kompleksowej ocenie.

Stan na: Listopad 2018 r.