Newsletter

Zamów teraz

Nasz newsletter pozwoli Ci być na bieżąco z wszystkimi wydarzeniami ze świata SIKU. W każdej chwili możesz usunąć swój adres z naszej bazy danych.

WIEDZA O SIKU JEST NAGRADZANA !

Każdego miesiąca na trzech zwycięzców oczekuje wielki pakiet niespodzianek SIKU.

(Kopie 4)

Ile sztabek złota zawiera nowy CIT #1926?

Obrazek zabezpieczający przed spamem Jeśli nie możesz przeczytać kodu, kliknij tu.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w naszych informacjach dotyczących ochrony danych osobowych.

Sprawdź, czy wygrałeś ostatni konkurs: Zwycięzcy

WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnictwo jest otwarte dla wszystkich z wyjątkiem pracowników firmy Sieper GmbH i ich rodzin. Uczestnictwo jest niezależne od złożenia zamówienia. Każdy uczestnik bierze udział w losowaniu tylko raz; wielokrotny udział tej samej osoby nie jest możliwy. Termin zakończenia konkursu z końcem ostatniego dnia każdego miesiąca. W losowaniu nagród biorą udział tylko takie odpowiedzi, przy których formularz konkursu został kompletnie wypełniony. Samo losowanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Zwycięzcy zostaną powiadomieni na piśmie i wyrażają zgodę na publikację swoich nazwisk i rejonu mieszkania na stronie internetowej SIKU.de. Wypłata gotówki za nagrody nie jest możliwa. Niedopuszczalne są roszczenia o wypłatę lub wydanie nagrody zastępczej. Nie przejmujemy rękojmi za wygraną. Wraz z udziałem w konkursie firmie Sieper GmbH przyznaje się uprawnienia do ustalenia, gromadzenia i przetwarzania danych uzyskanych w ramach konkursu. Dane te są oczywiście poufne i traktowane są zgodnie z przepisami Federalnej Ustawy o Ochronie Danych. Nie zostaną one udostępnione osobom trzecim. Dochodzenie roszczeń na drodze prawnej jest wykluczone. Poprzez udział uczestnik akceptuje niniejsze warunki.