Newsletter

Zamów teraz

Nasz newsletter pozwoli Ci być na bieżąco z wszystkimi wydarzeniami ze świata SIKU. W każdej chwili możesz usunąć swój adres z naszej bazy danych.

WIEDZA O SIKU JEST NAGRADZANA !

Każdego miesiąca na trzech zwycięzców oczekuje wielki pakiet niespodzianek SIKU.

Ile samochodów może pomieścić prom Silja Symphony? (1729)

Obrazek zabezpieczający przed spamem Jeśli nie możesz przeczytać kodu, kliknij tu.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w naszych informacjach dotyczących ochrony danych osobowych.

Sprawdź, czy wygrałeś ostatni konkurs: Zwycięzcy

WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnictwo jest otwarte dla wszystkich z wyjątkiem pracowników firmy Sieper GmbH i ich rodzin. Uczestnictwo jest niezależne od złożenia zamówienia. Każdy uczestnik bierze udział w losowaniu tylko raz; wielokrotny udział tej samej osoby nie jest możliwy. Termin zakończenia konkursu z końcem ostatniego dnia każdego miesiąca. W losowaniu nagród biorą udział tylko takie odpowiedzi, przy których formularz konkursu został kompletnie wypełniony. Samo losowanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Zwycięzcy zostaną powiadomieni na piśmie i wyrażają zgodę na publikację swoich nazwisk i rejonu mieszkania na stronie internetowej SIKU.de. Wypłata gotówki za nagrody nie jest możliwa. Niedopuszczalne są roszczenia o wypłatę lub wydanie nagrody zastępczej. Nie przejmujemy rękojmi za wygraną. Wraz z udziałem w konkursie firmie Sieper GmbH przyznaje się uprawnienia do ustalenia, gromadzenia i przetwarzania danych uzyskanych w ramach konkursu. Dane te są oczywiście poufne i traktowane są zgodnie z przepisami Federalnej Ustawy o Ochronie Danych. Nie zostaną one udostępnione osobom trzecim. Dochodzenie roszczeń na drodze prawnej jest wykluczone. Poprzez udział uczestnik akceptuje niniejsze warunki.